Herhaalrecept formulier

 

Met behulp van het onderstaande invulformulier kunt u bij ons een herhaalrecept aanvragen. 
Om gebruik te kunnen maken van deze service, dient u voor medicijnen waarvoor een recept vereist is, in het bezit te zijn van een door ons uitgegeven herhaalrecept.
Dit recept dient u bij ontvangst van de medicatie in te leveren. Wanneer u al eerder een recept voor insuline, de anticonceptiepil, diabetesmaterialen of incontinentieverband bij ons heeft ingeleverd, kunt u deze middelen zonder herhaalrecept aanvragen.